Jak dojeachać?

Kino Sokół, ul. Batorego 23, 33-340 Stary Sącz

Atelier Jazz Club, ul. Zielona 45, 33-300 Nowy Sącz