NEW BONE,
fot. Jerzy Cebula
AMC Trio,
fot. Jan Leśniara
Saso Popovski Trio,
fot. TOMIKAART
Natalia Szczypuła,
fot. TOMIKAART
PRZEMYSŁAW STRĄCZEK CULTURAL CONCEPT feat. Kandara Diebate, fot. Jan Leśniara