Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu
ul. Rynek 5 
33-340 Stary Sącz
Tel.: 18 446 16 41
e-mail: ckisstarysacz@gmail.com